Diaqnostika

Diaqnostika

Elektrokardioqrafiya (EKQ)

Ürək əzələsinin hər bir hüceyrəsi öz-özlüyündə sanki kiçik bir elektrik generatoru olub, qıcıq dalğasına cavab olaraq yüklənir və boşalır. EKQ elektrik impulslarının ürək əzələsində yayılmasını göstərərək hüceyrələrin summar işi barəsində məlumat verir. 

EKQ nəticəsinə əsasən ürək vurğularının requlyarlığı, tezliyi, ürəkdaxili qan dövranının vəziyyəti, ürəyin müxtəlif şöbələrinin hipertrofiyası və s. barəsində məlumat almaq olar.

Exokardioqrafiya (ExoKQ)

Exokardioqrafiya – ürək əzələsinin və klapan aparatının ultrasəs vasitəsilə müayinəsidir. Medical Plaza Klinikasında müasir ultrasəs aparatı vasitəsilə exokardioqrafiya müayinəsi aparılır. Aparat ürəyin işi, ölçüləri, divarlarının qalınlığı, magistral damarların vəziyyəti, klapan aparatı barəsində ətraflı məlumat verir. Həmçinin aparat vasitəsilə ürəkdaxili qan dövranının rəngli doppler kartlaşdırılması, ürək boşluqlarında təzyiqin ölçülməsi də aparıla bilər. Ürək nahiyəsində ağrılar, EKQ müayinə zamanı aşkar edilmiş dəyişikliklərin dəqiqləşdirilməsi, auskultasiya zamanı ürəkdə küylərin eşidilməsi, ritm pozğunluqları, hipertoniya xəstəliyi, keçirilmiş infarkt, ürək qüsurları, ürək çatışmazlığı əlamətləri və s. exokardioqrafik müayinənin aparılmasına göstərişdir. Elektrokardioqrafiya və exokardioqrafiya müasir kardiologiyanın əsas diaqnostik metodları hesab edilir.

Endoskopiya

Klinikada geniş spektrli müasir diaqnostik, cərrahi manipulyasiya və müdaxilələr aparılır. 

Diaqnostik müayinələr:

 • Fibroezofaqoskopiya
 • Fibroezofaqoskopiya + biopsiya
 • Fibroezofaqoqastroduodenoskopiya
 • Fibroezofaqoqastroduodenoskopiya + biopsiya
 • Fibrorektosiqmoskopiya
 • Fibrorektosiqmoskopiya + biopsiya
 • Sol tərəfli fibrokolonoskopiya
 • Sol tərəfli fibrokolonoskopiya + biopsiya
 • Total fibrokolonoskopiya
 • Total fibrokolonoskopiya + biopsiya
 • PH-metriya

Müalicəvi manipulyasiya və əməliyyatlar:

 • Qanaxmanın dayandırılması (diatermokoaqulyasiya)
 • Qida borusundan yad cisimin çıxarılması
 • Mədədən yad cisimin çıxarılması
 • Qida borusunun polipektomiyası
 • Mədənin polipektomiyası
 • Yoğun bağırsağın polipektomiyası
 • Nazointestinal və nazobiliar zondun qoyulması
 • Papillosfinkterotomiya – PST
 • Öd yollarından daşların çıxarılması
 • Xoldoxdakı daşların litotripsiyası
 • Mədə bezoarının mexaniki litotripsiyası
 • Kombinə olunmuş diaqnostik metodlar (endoskopik müayinə + rentgen müayinə)
 • Retroqrad pankreatoxolangioqrafiya – RPXQ

Rentgenodiaqnostika

Klinikada aşağıdakı müayinələr aparılır:

 • Ağciyərlərin rentgenoskopiyası
 • Ağciyərlərin rentgenoskopiya və rentgenoqrafiyası
 • Qida borusunun kontrastlaşdırılması ilə aparılan döş qəfəsi orqanlarının rentgenoskopiyası
 • Qida borusu, mədə və 12 barmaq bağırsağın rentgenoskopiyası
 • Qida borusu, mədə və 12 barmaq bağırsağın rentgenoskopiya və rentgenoqrafiyası
 • Qırtlaq-udlağın rentgenoskopiya və rentgenoqrafiyası
 • Qarın boşluğunun icmal rentgenoskopiya və rentgenoqrafiyası
 • Nazik bağırsağın rentgenoskopiyası və dinamik müayinəsi
 • Peroral kontrast maddə qəbulu ilə aparılan yoğun bağırsağın rentgen müayinəsi
 • İrriqoskopiya və irriqoqrafiya
 • Fistuloqrafiya
 • Xolesistoqrafiya
 • Ekskretor uroqrafiya
 • Histerosalpinqoqrafiya (kontrast maddə ilə)
 • Sistoqrafiya
 • Kəllənin rentgenoqrafiyası
 • Onurğa sütununun boyun şöbəsinin rentgenoqrafiyası
 • Onurğa sütununun döş şöbəsinin rentgenoqrafiyası
 • Onurğa sütununun bel-oma şöbəsinin rentgenoqrafiyası
 • Büzdümün rentgenoqrafiyası
 • Paranazal sinusların rentgenoqrafiyası
 • Çiyin oynağının rentgenoqrafiyası
 • Kürək sümüyünün rentgenoqrafiyası
 • Bazu sümüyünün rentgenoqrafiyası
 • Dirsək oynağının rentgenoqrafiyası
 • Mil-bilək oynağının rentgenoqrafiyası
 • Əl sümüklərinin rentgenoqrafiyası
 • Çanağın rentgenoqrafiyası
 • Bud-çanaq oynağının rentgenoqrafiyası
 • Bud sümüyünün rentgenoqrafiyası
 • Diz oynağının rentgenoqrafiyası
 • Aşıq-baldır oynağının rentgenoqrafiyası
 • Ayaq pəncəsi rentgenoqrafiyası

Ultrasəs müayinəsi (USM)

Klinikada aşağıdakı orqan və sistemlərin USM-i aparılır:

 • Qarın boşluğu orqanları
 • Sidik-ifrazat sistemi orqanları
 • Qadın cinsiyyət sistemi: uşaqlıq və yumurtalıqlar (transabdominal və transvaginal), follikulometriya (transabdominal və transvaginal), süd vəziləri
 • Kişi cinsiyyət sistemi: prostat vəzi (transabdominal və transrektal), xayaların USM-i
 • Endokrin sistem: qalxanabənzər vəzi, böyrəküstü vəzilər, pankreas, yumurtalıqlar, xayalar
 • Ağız suyu vəziləri, limfa düyünləri, yumşaq toxumalar
 • Dölün USM-i
 • Dölün 3D/4D USM-i

Doppleroqrafiya: 

 • Yuxu arteriyalarının, vertebral arteriyaların, qarın aortası və onun şaxələri, yuxarı və aşağı ətraf arteriyaları və venalarının doppleroqrafiyası
 • Süd vəzilərinin, qalxanabənzər vəzinin, qarın boşluğu və kiçik çanaq orqanlarının, böyrəklərin, xayalığın, kişi cinsiyyət üzvünün doppleroqrafiyası
 • Dölün qan dövranı sisteminin və plasentanın doppleroqrafiyası

Xidmətlər

Allerqologiya

Allerqologiya – allergik xəstəliklərin öyrənilməsi, diaqnostikası, müalicəsi və profilaktikası ilə məşğul olur. Allergiya zamanı orqanizm bir sıra maddələrə qarşı h...

Davamı
Dermatologiya

Dermatologiya – dərinin struktur quruluşu və funksiyalarını patologiya zamanı müəyyən edərək, dəri xəstəliklərinin diaqnostika, müalicə və profilaktikası ilə məşğu...

Davamı
Diaqnostika

Elektrokardioqrafiya (EKQ) Ürək əzələsinin hər bir hüceyrəsi öz-özlüyündə sanki kiçik bir elektrik generatoru olub, qıcıq dalğasına cavab olaraq yü...

Davamı
Endokrinologiya

Endokrinologiya – tibbin daxili sekresiya vəzilərinin fəaliyyəti ilə məşğul olan bir sahəsidir.  Daxili sekresiya vəziləri müxtəlif hormonlar sintez edərək qana ifraz ed...

Davamı
Cərrahiyyə

Medical Plaza klinikasında abdominal, torakal cərrahiyyə, urologiya, oruginekologiya, proktologiya, travmatologiya və s. sahələrdə ən müasir və unikal endocərrahi əməliyyatlar aparıl...

Davamı
Fizioterapiya

Elektroterapiya – elektrik cərəyanı, elektrik, maqnit və elektromaqnit sahələrinin orqanizmə göstərdiyi təsirə əsaslanan metodlar kompleksidir. Bu üsullar ilk növb...

Davamı
Flebologiya

Flebologiya ( yunanca “flebo” – vena, “logos” - elm) – venoz xəstəliklərin profilaktika, diaqnostika və müalicəsi ilə məşğul olan bir elmdir.  &...

Davamı
Kardiologiya

Kardiologiya - tibbin ürək-damar sisteminin xəstəliklərinin diaqnostika,müalicə və profilaktikası ilə məşğul olan bir sahədir.Medical  Plaza klinikasının kardiol...

Davamı
Kosmetologiya

- Eximia   - Skin Master Plus   - Synchro HP   - Ultrashape   - Body and face analyzer   - Diamagnetic Pump   Üzün kosmetologiyası (cavanlaşdırma...

Davamı
Nefrologiya

Nefrologiya – böyrək və sidik yolların xəstəliklərinin diaqnostika, müalicə və profilaktikası ilə məşğul olan bir sahədir. Klinikada kəskin və xroniki piyelonefrit...

Davamı
Otorinolarinqologiya

Otorinolarinqologiya (LOR) – tibbin burun boşluğu, udlaq, qırtlaq, qulaq xəstəliklərinin müalicə və diaqnostikası ilə məşğul olan bir sahəsidir.  Klinikanın LOR-xi...

Davamı
Plastik Cərrahiyyə

- Estetik Cərrahiyyə   - Rekonstruktiv Cərrahiyyə   - Yanıqlar - Botox nədir?   - Dolğular   - Saç əkimi   - Əməliyyatların nəticələri  ...

Davamı
Proktologiya

Babasil xəstəliyi ( hemorroy) - ən geniş yayılmış  xəstliklərdən biridir. Bizim klinikada problem radikal həll olunur və az invazin metodla!  Babasil  xəst...

Davamı
Qastroenterologiya

Qastroenterologiya – tibbin mədə-bağırsaq siteminin xəstəliklərinin (qida borusu, mədə, on iki barmaq bağırsaq, qaraciyər, öd kisəsi və öd yolları, mədəaltı vəz...

Davamı
Urologiya və Andrologiya

Urologiya – tibbin sidik-ifrazat sistemi və kişi cinsiyyət orqanlarının xəstəlikləri ilə məşğul olan bir sahəsidir.Andrologiya isə urologiyanın bir qolu olub kişilərdə cin...

Davamı
Laboratoriya

Biokimyəvi Laboratoriya c. Daxili orqanların bir çox göstəricilərinin qanda təyini qaraciyər, böyrək, mədəaltı vəzi və s. funksiyasında olan hər hansı bir pozğunluğu...

Davamı
Revmatologiya

Revmatologiya - təbabətin dayaq-hərəkət aparatı, yəni sümük-oynaq-əzələ-bağ sistemi və onurqa sütunu xəstəliklərini öyrənən bir elm sahəsidir.Bu qr...

Davamı
Pediatr

Pediatriya-tibbin uşaq xəstəliklərini,bu xəstəliklərin müalicə və profilaktikasını öyrənən sahəsidir.Böyüməkdə olan uşaq orqanizminin xüsusiyyətləri, yaşla...

Davamı
Damar Cərrahiyəsi

Xəstəxanamızda arteriya,vena və limfa damarları üzərində geniş spekterli cərrahi əməliyyatlar həyata keçirilir....

Davamı
Psixoterapiya

Psixoterapiya  – psixoloji üsullar və metodlar vasitəsilə həyata keçirilən müalicədir. Psixoterapiya prosesində pasiyent öz emosiyalarını tənzimləməyi...

Davamı

Onlayn qeydiyyat

* ilə işarəli sahələrin doldurulması məcburidir!

Qeydiyyatdan kec